Ceredigion & District Growers Association - CYMDEITHAS TYFWYR CEREDIGION
Ceredigion & District Growers Association
Ceredigion & District Growers AssociationMembership Application FormMeet the GrowersCDGA News and EventsCDGA Members PageContact Us
Privacy Policy

 

Ceredigion Growers Association is committed to protecting your privacy and will only use the information that we collect about you lawfully (in accordance with the Data Protection Act 1998).

We collect information only to process your request for further information from us.

We will only email you if you subscribe to our newsletter or ask to be kept informed about events in our area. You may unsubscribe at any time by contacting us.

We will not sell, lend or give your email address to any third party.

The information that we collect and store may include: Your name and your email address

The information that we hold about you will be accurate, up to date and securely held. You can check the information that we hold about you by emailing us. If you find any inaccuracies we will delete or correct them promptly.

We may use technology to track the patterns of behaviour of visitors to our site. This can include using a "cookie" which would be stored on your browser. You can usually modify your browser to prevent this happening although this will limit your access to our site. The information collected in this way can be used to identify your computer unless you modify your browser settings. Cookies can be cleaned from your computer using most Virus Protection software packages.

If you have any questions or comments about our privacy policy, you should contact us. Our privacy policy is reviewed and updated regularly to comply with current legislation.

Polisi Preifatrwydd    

Mae Cymdeithas Tyfwr Ceredigion wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd a bydd unrhyw wybodaeth sydd wedi ei gasglu amdanoch yn cael ei ddefnyddion gyfreithlon (yn unol a'r Ddeddf Gwarchod Data 1998).

Ni fyddwn yn gwerthu, benthyca na rhoi eich cyfeiriad e-bost i unrhyw gennym gynnwys: eich enw a chyfeiriad e-bost

Bydd y gwybodaeth yn fanwl gywir, yn gyfoes ac un ddiogel. Gallwch ddanfon e-bost i ni os hoffech wirio unrhyw wybodaeth sydd gennym ddarganfod, byddwn yn dileu y cofnod neu ei gywiro'n unswydd.

Byddwn weithiau yn defnyddio technoleg i dracio patrymau ymddygiad ymwelwr i'r safle. Gau hyn gynnwys defnydd 'cwci' a fyddai'n cael ei storio ar ein porwr. Gallwch addasu eich powr chi i atal hny rhag ddigwydd, ond bydd hyn yn cyfyngu eich mynediad i'r safle.

Gall gwybodaeth a gesglir drwy y dull yma gael ei ddefnyddio i adnabod eich cyfrifiadur, heblaw eich bod yn addasu gosodiadau eich powr. Gellir clanhau 'cwcis' oddiar eich cyfrifiadur drwy ddefnyddio meddalwedd Gwirio Firysau.

Rhdym ond yn casglu gwyboaeth er mwyn prosesu eich cais am fwy o wybodaeth wrthym ni. Ni fyddwn yn danfon e-bost atoch heblaw eich bod wedi tanysgrifio i gylchlythyr ynghlyn a digwyddiadau yn eich ardal. 'Rydych yn rhydd i ddad - danysgrifio ar unrhyw adeg drwy gysylltu a ni.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghlyn a'r polisi preifatrwydd, cysylltwch a ni. 'Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn gyson er mwyn cydymffurfio a'r ddeddfwriaeth cyfredol.


© CGA: revised June 2016 /  Adollygir  Mehefin 2016

 

Read our Newsletter
Privacy Policy
Ceredigion & District Growers AssociationMembership Application FormMeet the GrowersCDGA News and EventsCDGA Members PageContact Us