Ceredigion & District Growers Association - CYMDEITHAS TYFWYR CEREDIGION
Ceredigion & District Growers Association
Ceredigion & District Growers AssociationMembership Application FormMeet the GrowersCDGA News and EventsCDGA Members PageContact Us
Contact Us

 

Ceredigion & District Growers Association welcomes new members in the edible, ornamental or amenity horticultural sectors.  If you are interested in finding out more about the aims of the association and how it might benefit your business please contact any of the Association officers below or complete the contact form.

Cysylltwch a ni    

Mae CTC yn croesawi aelodau newydd yn y sector bwyta, addurnol meu mwynder. Os oes gennych ddiddordeb i ddarganfod mwy ynghlyn a nodau ac amcanion y Gwmdeithas a sut gau fod o fudd i'ch busnes, cysylltwch a unrhyw un o Swyddogion y Gymdeithas a enwir isod neu cwblhewch y ffurflen gyswllt.

Chairman/Cadeirydd: Stuart Akkermans, Gerddi Cae Hir Gardens.
Tel/Ffon: 01570 471116

Secretary/Ysgrifenyddes: Gillian Boyd, Aeron Acers
Tel/Ffon:
01570 470577

Contact Ceredigion & District Growers Assocation
Last name  *
First name  *
E-mail address  *
Comments  *
* Required fields

 

 

Ceredigion & District Growers AssociationMembership Application FormMeet the GrowersCDGA News and EventsCDGA Members PageContact Us