Ceredigion & District Growers Association - CYMDEITHAS TYFWYR CEREDIGION
Ceredigion & District Growers Association
Ceredigion & District Growers AssociationMembership Application FormMeet the GrowersCDGA News and EventsCDGA Members PageContact Us
Meet the Growers


The members of Ceredigion Growers Association are listed below.


Jeremy Shepherd
Cambrian Nurseries
Ciliau Aeron,
Lampeter
SA48 8BX

Tel/Ffôn: 01570 471145
Fax/Ffacs: 01570 471507
Mob/Ffôn Symudol: 07980 624946
Email/Ebost: jeremyshepherd123@btinternet.com

Description/Specialities

Wholesale nursery stock (perennials)

Disgrifiad/Arbenigedd
Stoc cyfanwerthu (lluosflwydd)

Theresa Glover
Country Lane Nurseries
Plwmp, Nr Synod Inn
LLandysul
SA44 6HU

Tel/Ffôn: 01239 851015
Mob/Ffôn Symudol: 07976 411884
Email/Ebost: info@countrylanenurseries.co.uk

Website/Gwefan: www.countrylanenurseries.co.uk

 

Opening Times/Oriau agor
Easter - end of September
Wednesday - Sunday
10am - 5.30 pm. Winter times – Please phone first

Y Pasg tan ddiwedd mis Medi.
ddydd Mercher - ddydd Sul
10am - 5.30pm. Yn ystod y Gaeaf - ffoniwch yn gyntaf

Description/Specialities
A huge choice of hardy and unusual perennials and shrubs grown on our nursery 650ft above sea level, including a good range of moisture and shade loving plants.

Disgrifiad/Arbenigedd
Dewis enfawr o blanhigion a llwyni lluosflwydd gwydn ac anarferol, gan gynnwys ystod dda o blanhigion sy’n hoff o leithder a chysgod, sy’n cael eu tyfu yn ein meithrinfa 650 troedfedd uwchlaw lefel y môr. 


Stuart Akkermans
Gerddi Cae Hir Gardens
Cribyn
Lampeter
SA48 7NG

Tel/Ffôn: 01570 470839
Email/Ebost: caehirgardens@gmail.com
Website/Gwefan: www.caehirgardens.com


Opening Times/Oriau agor

Daily: Easter - October, 10am - 5pm

Description/Specialities
Cae Hir Gardens are 6 acres of ornamental gardens, created by Dutchman Wil Akkermans from a series of overgrown fields since 1985. Now in the hands of his son and daughter, the business has expanded to include a Tea Room and a Nursery. Nursery men in the Akkermans family date back to 1791, and so expanding this side of Cae Hir was a logical step! We specialise in herbaceous perennials, trees, shrubs, water and bog plants and our family quirk – native Welsh bonsai trees!

Stuart is also available as a speaker - please contact him directly

 


 


Richard Cain
Penlan Perennials
Wern Rhos

Newchapel,
BONCATH

SA37 0EN

Tel/Ffôn: 01239 842260
Fax/Ffacs: 01239 842260
Mob/Ffôn Symudol: 07857 675312

Email/Ebost: info@penlanperennials.co.uk
Website/Gwefan:
www.penlanperennials.co.uk


Opening Times/Oriau agor
Online Mail order. The nursery is open by prior appointment only.

Description/Specialities
We are a peat free nursery, specialising in bog and waterside plants, ferns and hardy geraniums, together with a large selection of shade and woodland perennials. No chemical sprays or artificial fertilisers
are used. Mail order all year.

Richard is also available as a speaker and has an extensive list of talks. Please contact him directly.

Disgrifiad/Arbenigedd
Nid yw’r feithrinfa hon yn defnyddio mawn, ac rydym yn arbenigo mewn planhigion ar gyfer mannau dyfrol ac wrth ymyl y dŵr, rhedyn, glaswellt a phig y crëyr (geranium) gwydn, ynghyd â dewis eang o blanhigion lluosflwydd ar gyfer y cysgod a choetiroedd. Ni ddefnyddir unrhyw chwistrellau na gwrteithiau artiffisial. Gellir archebu drwy’r post trwy gydol y flwyddyn.
Phil and Jan Arthur
Rhoslwyn Plants
Rhoslwyn, Silian
Lampeter
SA48 8AX

Tel/Ffôn: 01570 422672
Fax/Ffacs: 01570 422672
Email/Ebost: jprhoslwyn@tiscali.co.uk


Opening Times/Oriau agor

10am - 6pm 7 days
10am - 6pm, 7 diwrnod yr wythnos

Description/Specialities
We grow a wide selection of plants, many of which are hard to find and that are predominantly hardy, from trees, shrubs, perennials, to bedding and vegetable plants.

Disgrifiad/Arbenigedd
Rydym yn tyfu dewis mawr o blanhigion, y mae llawer ohonynt yn anodd i’w canfod ac sydd, ar y cyfan, yn rhai gwydn, o goed, llwyni a phlanhigion lluosflwydd i blanhigion a llysiau i’w plannu allan.

Helen Warrington
Ty-Cwm Nursery
Penffordd
Llanybydder
SA40 9XE

Tel/Ffôn: 01570 480655
Fax/Ffacs: 01570 480655

Email/Ebost: helenwarrington@hotmail.co.uk
Opening Times/Oriau agor
By appointment/Trwy drefniant

Description/Specialities
Herbaceous Perennials, bedding, veg and climbers.

Disgrifiad/Arbenigedd
Planhigion llysieuol lluosflwydd, planhigion ar gyfer gwely
blodau, llysiau a phlanhigion dringo.
Denise Machon and Adrian Pullen
Snapdragon Plants
Maes Gwyn, Cribyn
Lampeter
SA48 7NA

Tel/
Ffôn:01570 471365
Email/Ebost: denisemachon@aol.com
Website/Gwefan:


Opening Times/Oriau agor

8 - 6pm Monday to Friday, 8.30 - 6pm Saturday, 9 - 4pm Sunday
8 – 6pm ddydd Llun tan ddydd Gwener, 8.30 – 6pm ddydd Sadwrn, 9 – 4pm ddydd Sul

Description/Specialities
Bedding, Basket, Patio Plants, Perennials and Shrubs. Hanging baskets made to order. Complimentary refreshments and a warm welcome assured.

Disgrifiad/Arbenigedd
Planhigion i’w plannu allan, planhigion ar gyfer basgedi crog, planhigion patio, lluosflwydd a llwyni. Gellir archebu basgedi
crog at eich dant chi. Gallwn sicrhau lluniaeth a chroeso cynnes.
Gillian Boyd
Aeron Acers
Llwynbrain, Talsarn
Lampeter
SA48 8QD

Tel/
Ffôn: 01570 470557
Email/Ebost: gboyd19@gmail.comOpening Times/Oriau agor

By appointment/Trwy apwyntiad

Description/Specialities
Aeron Acers is a small nursery growing Japanese Acers from seed with an emphasis on providing healthy, robust trees of varying, size, shape and colour at affordable prices. The nursery is constantly working toward the provision of a wider variety and to promote an interest in Maples that will add both benefit to the environment and pleasure to any garden throughout the changing seasons.

Disgrifiad/Arbenigedd
Meithrinfa fach yw Aeron Acers, sy’n tyfu Acerau Siapaneaidd o had, gyda phwyslais ar gynnig coed iach a gwydn o faint, siâp a lliw amrywiol am brisiau rhesymol. Mae’r feithrinfa’n gweithio’n gyson tuag at ddarparu ystod ehangach o goed Masarn (Maple) ac i hyrwyddo diddordeb ynddynt. Bydd hyn yn llesol i’r amgylchedd ac yn rhoi pleser trwy rod y tymhorau.


big-sky-plants
Vicki Weston
Big Sky Plants
Lletyr Gog
Abermeurig
Lampeter SA48 8PR

Website/Gwefan: www.bigskyplants.co.uk
Email/Ebost: bigskyplants2013@gmail.com

Description/Specialities
Big Sky Plants is a specialist hardy perennial online nursery growing and selling a wide range of familiar and less common plants. Check out the website for ever changing stock, all deliveries by 24hr courier. - Open by appointment only for 'click and collect' i.e picking up online orders. 


Rob Stacey & Debs Fryer
Daisy Chain Plant Nursery Ltd
Tanrallt
Capel Bangor
Aberystwyth SY23 4EL

Tel/Ffon: 01970 880909
Website/Gwefan:daisychainplantnursery.co.uk
Email/Ebost: info@daisychainplantnursery.co.uk
Opening times/Oriau agor:

By appointment/Trwy apwyntiad
, please call or email in advance.

Description/Specialities:
Here at Daisy Chain Plant Nursery Ltd we grow a wide range of hardy perennials, shrubs and grasses. We specialise in Heucheras, Heucherellas, Tiarellas and Hostas. Many of our plants are available all year round by mail order through our website or via click and collect. We welcome visitors to our nursery and are always happy to give advice or help in selecting suitable plants.Rhos Hill Garden Plants
Quinky Young Plants
Halcyon Plants 

 

 

 

 

 

 

 

Ceredigion & District Growers AssociationMembership Application FormMeet the GrowersCDGA News and EventsCDGA Members PageContact Us