Ceredigion Growers Association - CYMDEITHAS TYFWYR CEREDIGION
Ceredigion Growers Association
WelcomeMeet the GrowersNews and EventsPlant of the MonthMembers PageContact Us
Meet the Growers


The members of Ceredigion Growers Association are listed below. For a map showing their location please click Plant Trail


Jeremy Shepherd
Cambrian Nurseries
Ciliau Aeron,
Lampeter
SA48 8BX

Tel/Ffôn: 01570 471145
Fax/Ffacs: 01570 471507
Mob/Ffôn Symudol: 07980 624946
Email/Ebost: jeremyshepherd123@btinternet.com

Description/Specialities

Wholesale nursery stock (perennials)

Disgrifiad/Arbenigedd
Stoc cyfanwerthu (lluosflwydd)

Theresa Glover
Country Lane Nurseries
Plwmp, Nr Synod Inn
LLandysul
SA44 6HU

Tel/Ffôn: 01239 851015
Mob/Ffôn Symudol: 07976 411884
Email/Ebost: info@countrylanenurseries.co.uk

Website/Gwefan: www.countrylanenurseries.co.uk

 

Opening Times/Oriau agor
Easter - end of September
Wednesday - Sunday
10am - 5.30 pm. Winter times – Please phone first

Y Pasg tan ddiwedd mis Medi.
ddydd Mercher - ddydd Sul
10am - 5.30pm. Yn ystod y Gaeaf - ffoniwch yn gyntaf

Description/Specialities
A huge choice of hardy and unusual perennials and shrubs grown on our nursery 650ft above sea level, including a good range of moisture and shade loving plants.

Disgrifiad/Arbenigedd
Dewis enfawr o blanhigion a llwyni lluosflwydd gwydn ac anarferol, gan gynnwys ystod dda o blanhigion sy’n hoff o leithder a chysgod, sy’n cael eu tyfu yn ein meithrinfa 650 troedfedd uwchlaw lefel y môr. 


Stuart Akkermans
Gerddi Cae Hir Gardens
Cribyn
Lampeter
SA48 7NG

Tel/Ffôn: 01570 470839
Email/Ebost: caehirgardens@gmail.com
Website/Gwefan: www.caehirgardens.com


Opening Times/Oriau agor

Daily: Easter - October, 10am - 5pm

Description/Specialities
Cae Hir Gardens are 6 acres of ornamental gardens, created by Dutchman Wil Akkermans from a series of overgrown fields since 1985. Now in the hands of his son and daughter, the business has expanded to include a Tea Room and a Nursery. Nursery men in the Akkermans family date back to 1791, and so expanding this side of Cae Hir was a logical step! We specialise in herbaceous perennials, trees, shrubs, water and bog plants and our family quirk – native Welsh bonsai trees!

Stuart is also available as a speaker - please contact him directly

 


 


Richard Cain
Penlan Perennials
Wern Rhos

Newchapel,
BONCATH

SA37 0EN

Tel/Ffôn: 01239 842260
Fax/Ffacs: 01239 842260
Mob/Ffôn Symudol: 07857 675312

Email/Ebost: info@penlanperennials.co.uk
Website/Gwefan: www.penlanperennials.co.uk

Opening Times/Oriau agor
Online Mail order. The nursery is open by prior appointment only.

Description/Specialities
We are a peat free nursery, specialising in aquatic and waterside plants, ferns and hardy geraniums, together with a large selection of shade and woodland perennials. No chemical sprays or artificial fertilisers
are used. Mail order all year.

Richard is also available as a speaker and has an extensive list of talks. Please contact him directly.

Disgrifiad/Arbenigedd
Nid yw’r feithrinfa hon yn defnyddio mawn, ac rydym yn arbenigo mewn planhigion ar gyfer mannau dyfrol ac wrth ymyl y dŵr, rhedyn, glaswellt a phig y crëyr (geranium) gwydn, ynghyd â dewis eang o blanhigion lluosflwydd ar gyfer y cysgod a choetiroedd. Ni ddefnyddir unrhyw chwistrellau na gwrteithiau artiffisial. Gellir archebu drwy’r post trwy gydol y flwyddyn.
Phil and Jan Arthur
Rhoslwyn Plants
Rhoslwyn, Silian
Lampeter
SA48 8AX

Tel/Ffôn: 01570 422672
Fax/Ffacs: 01570 422672
Email/Ebost: jprhoslwyn@tiscali.co.uk

Opening Times/Oriau agor
10am - 6pm 7 days
10am - 6pm, 7 diwrnod yr wythnos

Description/Specialities
We grow a wide selection of plants, many of which are hard to find and that are predominantly hardy, from trees, shrubs, perennials, to bedding and vegetable plants.

Disgrifiad/Arbenigedd
Rydym yn tyfu dewis mawr o blanhigion, y mae llawer ohonynt yn anodd i’w canfod ac sydd, ar y cyfan, yn rhai gwydn, o goed, llwyni a phlanhigion lluosflwydd i blanhigion a llysiau i’w plannu allan.

Helen Warrington
Ty-Cwm Nursery
Penffordd
Llanybydder
SA40 9XE

Tel/Ffôn: 01570 480655
Fax/Ffacs: 01570 480655

Email/Ebost: helenwarrington@hotmail.co.uk
Opening Times/Oriau agor
By appointment/Trwy drefniant

Description/Specialities
Herbaceous Perennials, bedding, veg and climbers.

Disgrifiad/Arbenigedd
Planhigion llysieuol lluosflwydd, planhigion ar gyfer gwely
blodau, llysiau a phlanhigion dringo.
Christine Stephenson
Teifi Herbs
Pant
Maesllyn
Llandysul
Ceredigion SA44 5NA


Tel/Ffôn: 01239 858946
E-mail/Ebost: chrisandnick85@btinternet.com
Website/Gwefan: under construction

Opening Times/Oriau agor
By appointment/Trwy drefniant

 

 A wide variety of interesting and unusual culinary and medicinal herbs available, grown in peat free compost – no chemical sprays or fertilisers are used.  As a qualified Medical Herbalist and enthusiastic cook I have grown herbs for both medicinal and culinary use for many years.
Denise Machon and Adrian Pullen
Snapdragon Plants
Maes Gwyn, Cribyn
Lampeter
SA48 7NA

Tel/
Ffôn:01570 471365
Email/Ebost: denisemachon@aol.com
Website/Gwefan: www.snapdragonplants.com

Opening Times/Oriau agor
8 - 6pm Monday to Friday, 8.30 - 6pm Saturday, 9 - 4pm Sunday
8 – 6pm ddydd Llun tan ddydd Gwener, 8.30 – 6pm ddydd Sadwrn, 9 – 4pm ddydd Sul

Description/Specialities
Bedding, Basket, Patio Plants, Perennials and Shrubs. Hanging baskets made to order. Complimentary refreshments and a warm welcome assured.

Disgrifiad/Arbenigedd
Planhigion i’w plannu allan, planhigion ar gyfer basgedi crog, planhigion patio, lluosflwydd a llwyni. Gellir archebu basgedi
crog at eich dant chi. Gallwn sicrhau lluniaeth a chroeso cynnes.

Gillian Boyd
Aeron Acers
Llwynbrain, Talsarn
Lampeter
SA48 8QD

Tel/
Ffôn: 01570 470557

Email/Ebost: gboyd19@gmail.com


Opening Times/Oriau agor

By appointment/Trwy apwyntiad

Description/Specialities
Aeron Acers is a small nursery growing Japanese Acers from seed with an emphasis on providing healthy, robust trees of varying, size, shape and colour at affordable prices. The nursery is constantly working toward the provision of a wider variety and to promote an interest in Maples that will add both benefit to the environment and pleasure to any garden throughout the changing seasons.

Disgrifiad/Arbenigedd
Meithrinfa fach yw Aeron Acers, sy’n tyfu Acerau Siapaneaidd o had, gyda phwyslais ar gynnig coed iach a gwydn o faint, siâp a lliw amrywiol am brisiau rhesymol. Mae’r feithrinfa’n gweithio’n gyson tuag at ddarparu ystod ehangach o goed Masarn (Maple) ac i hyrwyddo diddordeb ynddynt. Bydd hyn yn llesol i’r amgylchedd ac yn rhoi pleser trwy rod y tymhorau.
Steve Hipkin
Gwynfor Growers
Gwynfor, Pontgarreg
Llangrannog, Llandysul
SA44 6AU

Tel/
Ffôn: 01239 654151

Email/Ebost: info@gwynfor.co.uk
Website/Gwefan: www.gwynfor.co.uk
Opening Times/Oriau agor

Open all year on Wed, Thurs and Sun, 10am to 8pm or sunset if earlier.
Ar agor trwy gydol y flwyddyn ddydd Mercher, dydd Iau a dydd Sul, rhwng 10am ac 8pm, neu tan fachlud haul os yw hynny’n gynharach.

Description/Specialities
Visitors to Gwynfor will receive a warm welcome at our organically-run nursery. For sale are plants to intrigue and delight: from the delicate to the dramatic and from classic to contemporary. Choose from fine herbs, grasses, ground cover, choice perennials and scented shrubs. Many are rarities sourced from National Collections. In season we grow flowers for cutting and stock heritage Welsh fruit trees.

Disgrifiad/Arbenigedd
Bydd ymwelwyr â Gwynfor yn cael croeso cynnes yn ein meithrinfa blanhigion organig. Mae planhigion i’ch hudo a’ch cyfareddu ar werth: o’r cynnil i’r dramatig ac o’r clasurol i’r cyfoes. Dewiswch o blith ein detholiad o berlysiau da, glaswellt, gorchudd daear, planhigion lluosflwydd a llwyni persawrus. Mae llawer ohonynt yn blanhigion prin o Gasgliadau Cenedlaethol. Yn ystod y tymor, byddwn yn tyfu blodau i’w torri, ac yn cadw coed ffrwythau sy’n gynhenid i Gymru.Glanrhyd Nursery

Laetitia Terry
Glanrhyd Nursery
Glanrhyd Uchaf

Stags Head
TREGARON
SY25 6QU

Tel/
Ffôn: 01974 299295

 

 

Email/Ebost: glanrhydnursery@btinternet.com

Website/Gwefan: www.glanrhydnursery.co.uk

Opening Times/Oriau agor

Daily all year, 10.00am – 4.00pm (but may close occasionally in winter, so please check first if visiting out of season.)

Description/Specialities

Glanrhyd Nursery opened in June 2011 and is owned and managed by Laetitia Terry, a qualified horticultural teacher. The nursery specialises in ready filled hanging baskets and containers for year round colour and interest, along with some ornamental grasses, perennials, vegetables, annuals, and seasonal bedding. A design and local delivery service is available.

The nursery is part of a busy 10 acre smallholding with rare breed sheep, free range duck and hen eggs, seasonal vegetables and fruit for sale.

Disgrifiad/Arbenigedd


Phil & Michelle Drayton
Rhyd-y-Gwin Farm
Temple Bar, Felinfach
Lampeter
SA48 7SA

Tel/
Ffôn: 01570 471432

Email/Ebost: Rhydygwinfarm@talktalk.net

Opening Times/Oriau agor
By appointment
/Trwy apwyntiad

Description/Specialities
We grow a wide range of unusual, old and out of fashion Hardy Perennials on our Soil Association registered smallholding, specialising in Campanulas, Hardy Geraniums and Irises. We can grow to order for wholesale and also sell direct to the public both at the farm gate and via local farmer’s markets.

Disgrifiad/Arbenigedd
Ar ein tyddyn, sydd wedi’i gofrestru â Chymdeithas y Pridd, rydym yn tyfu ystod eang o blanhigion lluosflwydd gwydn ac anarferol, yn rhai hen ac allan o ffasiwn, gan arbenigo mewn clychlys (campanula), mathau gwydn o big y crëyr (geranium) a gelest (iris). Gallwn dyfu yn ôl archeb ar gyfer cyfanwerthu, ac rydym hefyd yn gwerthu’n uniongyrchol i’r cyhoedd, a hynny
ger llidiart y fferm a thrwy farchnadoedd ffermwyr lleol.


If you’re looking for something different to do this summer, why not visit the National Trust’s Llanerchaeron near Aberaeron? Feast your eyes on fabulous picturesque views at this charming, fascinating 18th century time capsule. With its elegant villa, designed by John Nash and many unaltered features from the Service Courtyard to Home Farm the property gives a fanastic insight of how Welsh country minor gentry lived 200 years ago.

If you’re after peace and quiet and fresh air, breathe in the tanquillity of the enchanting walled garden, with its fabulous collection of fruit, vegetables, herbs and plants. You can even get to buy the garden’s seasonal produce and plants to take home.
Llanerchaeron is situated 2½ miles east of Aberaeron off the A482, and is open from Wednesday to Sunday and Bank Holidays from 11.00am - 5.00pm (Villa open 11.30am - 4pm). Also open Tuesdays in Summer School Holidays (22 July - 31st August).
For more information phone 01545 570200

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth gwahanol i’w wneud yn ystod yr haf, pam na wnewch chi daro draw i safle’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llanerchaeron, ger Aberaeron? Bydd golygfeydd rhagorol yn wledd i’ch llygaid yn yr eiddo hudolys hwn o’r ddeunawfed ganrif. Gyda’i fila cain, a gynlluniwyd gan John Nash, a llawer o nodweddion gwreiddiol, o Cwrt y Gweision i’r Fferm, mae’r eiddo yn rhoi cipolwg gwych ar sut y bu mân foneddigion gwledig Cymru yn byw dwy ganrif yn ôl.

Os ydych chi’n chwilio am heddwch, tawelwch ac awyr iach, byddwch wrth eich bodd yn y gerddi muriog gyda’i chasgliad hyfryd o ffrwythau, llysiau, perlysiau a phlanhigion. Gallwch hyd yn oed brynu cynnyrch a phlanhigion tymhorol o’r ardd i fynd â nhw adref gyda chi. Lleolir Llannerchaeron ddwy filltir a hanner i’r dwyrain o Aberaeron, oddi ar yr A482, ac mae ar agor ddydd Mercher i ddydd Sul, yn ogystal â Gwyliau Banc, rhwng 11.00am - 5.00pm (mae’r fila ar agor 11.30am - 4pm). Rydym hefyd ar agor ar ddydd Mawrth yn ystod y Gwyliau Haf Ysgolion (22 Gorffennaf - 31 Awst).
I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01545 570200


 

 

 

 

 

 

 

 

Plant Trail
WelcomeMeet the GrowersNews and EventsPlant of the MonthMembers PageContact Us